Transparența veniturilor salariale

SITUATIA FUNCTIILOR SI A ELEMENTELOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZA PERSONALUL CENTRULUI CULTURAL “ DRAGAN MUNTEAN” DEVA
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Funcții de conducere în regim contractual

Nr. crt. Funcția Grad / Treaptă Gradația Salariul de bază
1 Manager

II

5548

2 Director adjunct

II

6822

Funcții de executie în regim contractual

3 Economist gr. IA

5

4332

4 Referent gr. IA

5

4332

5 Referent tr. IA

5

2877

6 Administrator tr. I 5 2873
7 Muncitor calificat tr. I 5 2361
8 Paznic, ingrijitor 5 2361

Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% pe perioada de exercitare a acestei activități, în baza art. 15 al Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .