Carieră

REZULTAT ETAPA A II-A SUSŢINEREA PROIECTELOR DE MANAGEMENT ÎN CADRUL INTERVIULUI

 

Nr. 19931 / 07.03.2018

REZULTAT ETAPA A II-A
SUSŢINEREA PROIECTELOR DE MANAGEMENT ÎN CADRUL INTERVIULUI
Concurs de proiecte de management organizat pentru
Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva

În urma desfășurării etapei a II-a – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului, pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager al Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva, secretariatul comisiei de concurs comunică următorul rezultat:

 

Nr. Crt.

Nume, prenume candidat

Cod Identificare

Rezultat Etapa I

Rezultat Etapa a II-a

Rezultatul concursului

1.

Fodor Cristian Sebastian

CCDMD 1

7,66

10

8,83

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.
Candidatul nemulțumit poate depune contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului concursului.

De