Caiet de obiective

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. / 2017

CAIET DE OBIECTIVE

la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Perioada de management este de 5 ani, începând cu data de 16 octombrie 2017 .

I. Tipul institutiei publice de cultura, denumita in continuare Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva , asezamant cultural .

In temeiul prevederilor din OUG 118 /2006 privind infintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, Centrul Cultural „Dragan Muntean” din municipiul Deva functioneaza in subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, ca „asezamant cultural de drept public.

Finantarea Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva se realizeaza din venituri proprii si alocatii din bugetul local, prin bugetul Primariei municipiului Deva.

Conform actului de infiintare, obiectivele principale ale institutiei sunt urmatoarele:

– conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii pe raza careia functioneaza, precum si a patrimoniului culturala national si universal;

– pastrarea si cultivarea specificului zonal sau local;

– stimularea creativitatii si talentului;

– cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si a artei interpretative neprofesioniste in toate genurile – muzica, coregrafie, teatru etc.

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international.

Centrul Cultural „Dragan Muntean” are sediul în imobilul situat în Deva, Piata Victoriei nr. 7 , jud. Hunedoara. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.

II. MISIUNEA INSTITUŢIEI

Centrul Cultural „Dragan Muntean” iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:

 1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;

 2. Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;

 3. Organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi a talentului;

 4. organizarea sau suţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborare de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informarea publicului;

 5. iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei;

 6. organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;

 7. Difuzarea de filme artistice şi documentare;

 8. Organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească.

III. Date privind evolutiile economice si socioculturale specifice comunitatii in care institutia isi desfasoara activitatea (se vor da date statistice de la INS, precum si cele furnizate la barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro

Din datele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro, persoanele din grupele de vârstă 14-20 de ani și 28-35 de ani (segmente active din punct de vedere cultural) înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție privind funcționarea instituțiilor publice de cultură de la nivel local. Un trend de scădere a nivelului de satisfacție se înregistrează după vârsta de 35 de ani și continuă până în momentul apropierii de vârsta pensionării.

Majoritatea populației (aproximativ 55%) consideră că instituţiile publice de cultură de la nivel local desfășoară o activitate importantă pentru comunitate, dar în același timp foarte multe persoane (52,7%) apreciază că la nivelul acestor instituții nu sunt desfășurate suficiente activități de educație cu copii și tineri. Destul de multe persoane consideră că instituțiile nu reușesc să atragă voluntari în activitatea curentă (36,7%).

Interesul pentru cunoaşterea şi studierea modului în care tinerii consumă cultură, pentru cunoaşterea practicilor şi preferinţelor culturale, digitale şi de timp liber ale acestei categorii a crescut simţitor în ultimii ani. În contextul lipsei unor cercetări de amploare care să urmărească aceste teme, cercetătorii interesaţi de acest subiect, structurile şi factorii politici, cât și organizaţiile culturale au început să manifeste interes pentru cunoaşterea relaţiei pe care tinerii o au cu formele culturale și cu noile tehnologii, practicile lor de timp liber, interacțiunea cu produsele/ serviciile culturale și digitale. Creșterea interesului pentru astfel de studii a fost stimulată într-o mare măsură de schimbările aduse de noile tehnologii în modul de petrecere a timpului liber și în modul de consum al formelor culturale, în rândul populației și în special în segmentul tinerilor.

În Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014 – 2020 elaborată de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii (actualul INCFC) s-a atras atenția către caracteristicile grupului de tineri la nivel european, care fac subiectul studiilor culturale și politicilor culturale care vizează tinerii și accesul acestora la cultură: „Situația culturală actuală în Europa a tinerilor vizează mecanisme precum: juvenilizarea (extinderea stilurilor de viață ale tinerilor de-a lungul întregului ciclu de viață), aculturația (deschiderea tinerilor spre diversitatea expresiilor culturale mult mai mare decât la adulți), comercializarea (dezvoltarea bunurilor și produselor culturale în piața globală), produconsumerismul (simultenaitatea calității de producător și consumator cultural), individualizarea (extinderea categoriei sociale a tinerilor în termeni identitari), fragmentarea (diversificarea tendințelor din cultura tinerilor în grupuri eterogene), globalizare versus localizare (interdependența și reducerea distanțelor combinate cu accentual pe interacțiunile imediate cu mediul), transculturalismul (producția identităților de la periferie și hibridizarea culturală), activism social (folosirea culturii împotriva formelor de discriminare), tehnologizare (dezvoltarea practicilor digitale ca practici cotidiene).”

Consumul cultural public al tinerilor se caracterizează în multe ţări printr-un grad scăzut de frecventare a instituţiilor culturale consacrate care nu folosesc strategii special dedicate în a-şi proiecta oferta culturală pentru publicul tânăr. Într-o anumită măsură, acest fapt se reflectă şi în practicile de consum ale tinerilor.

Tinerii respondenţi au ales să consume tipuri de cultură cu un caracter dinamic, variat, interactiv: 70,7% au consumat cultură în spaţiul public prin mersul la cinematograf, în timp ce 61,6% dintre tineri au mers la spectacole de muzică sau divertisment, iar aproape 50% au mers la teatru.

Formele şi conţinuturile culturale prezentate într-un mod interactiv atrag în special publicul tânăr şi consumatorii dornici să experimenteze şi să interacţioneze cu actul artistic. În acest context, evenimentele de artă vizuală sunt un tip de activitate culturală care poate lua o varietate de moduri de expunere către public, în special arta vizuală stradală, care propune un mod de consum liber şi interactiv.

Un alt tip de activitate culturală cu un puternic caracter interactiv sunt festivalurile. Un procent nu foarte ridicat (53,4%) dintre tinerii participanţi la studiu au luat parte la festivaluri desfăşurate în localitatea lor şi 37,3% au participat la festivaluri derulate în afara localităţii. Acest nivel de participare poate fi determinat de o lipsă a ofertei de festivaluri în localităţile de rezidenţă ale respondenţilor sau de lipsa organizării unor festivaluri cu tematică atractivă pentru tineri.

Tinerii îşi doresc să experimenteze festivalurile la care participă într-un mod cât mai personal şi le percep ca pe o activitate recreativă, însuși caracterul acestora fiind unul de sărbătoare, festivitate și fiind ceva atractiv pentru că e perceput ca o „ocazie”, ca pe ceva care reunește mai multe oferte la un loc.

Adaptarea şi diversificarea serviciilor şi ofertelor culturale care să se adreseze în mod direct şi tinerilor ar putea creşte interesul şi satisfacţia acestui segment de consumatori faţă de activităţile derulate de instituţiile culturale publice.

Tinerii sunt o categorie dinamică de consumatori, cu o influenţă puternică a noilor tehnologii în practicile pe care le au şi pe care le dezvoltă. În acest context, ofertele culturale ale instituţiilor publice de cultură prezintă un interes redus pentru tineri, care preferă consumul cultural prin metode alternative. Este necesar ca producătorii şi organizatorii culturali să aibă în vedere o adaptare a ofertelor culturale şi a modului de acces al acestora la stilul de viaţă actual al tinerilor, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt în perioada de formare a practicilor de consum şi de personalizare a preferinţelor culturale.

Cei mai activi tineri consumatori de cultură sunt cei din categoria 19-25 de ani şi cei din categoria 14 – 18 de ani, având pentru această categorie din urmă rezerva unui consum influenţat într-o anumită măsură şi de mediul şcolar. Odată cu înaintarea în vârstă (categoria 26-30 de ani), consumul cultural scade, preocupările tinerilor îndreptându-se probabil spre alte puncte de interes: carieră, întemeierea unei familii, siguranţa locativă etc.

În ceea ce priveşte relaţia tinerilor cu creativitatea, interesul şi importanţa acordate acesteia şi rolului pe care-l are în dezvoltarea tinerilor scad odată cu înaintarea în vârstă. Tinerii asociază faptul de a fi creativ cu procese cognitive şi non-cognitive precum a-ţi folosi imaginaţia, a avea capacitatea de a improviza atunci când este necesar, a avea idei noi, originale, dar şi a-ţi adapta ideile la situaţii noi. De asemenea, tinerii îşi doresc o mai mare implicare a structurilor de învăţământ în dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al acestui segment de populaţie şi consideră că stimulentele dezvoltării potenţialului creativ sunt expunerea la conţinuturi culturale, dezvoltarea de către tineri a unor obiceiuri de consum cultural fie public, fie domestic, şi implicarea tinerilor în activităţi cu un caracter artistic / creativ.

În pofida faptului că festivalurile pot fi oportunități de accesare a unei oferte culturale bogate și variate, în special în zonele cu deficit de infrastructură sau ofertă culturală, observăm că la nivelul anului 2015 un procent de 58,2% din populație nu a luat parte la nicio astfel de manifestare la nivel local, iar 72,4% nu au participat deloc la evenimente de tip festival în afara localității de reședință.

Segmentul de non-participanți tinde să crească odată cu grupa de vârstă. Corelat cu vârsta, nivelul de educație surprinde destul de bine distribuția participării sau neparticipării la festivaluri: procentul non-participanților tinde să scadă odată cu numărul de ani de școală absolviți. Discrepanțele de consum cultural dintre mediul urban și cel rural se regăsesc șiîn cazul festivalurilor: întâlnim mai mulți nonconsumatori și mai puțini consumatori frecvenți(de câteva ori pe an) în mediul rural.

Lipsa timpului sau faptul că nu se organizează festivaluri la nivel local sunt principalele motive asociate de populație situației de neparticipare. Absența resurselor de timp este un motiv menționat mai degrabă de rezidenți ai mediului urban, ocupați pe piața muncii și cu un stoc educațional sporit (au absolvit cel puțin liceul). Pentru segmentul de populație care a participat la festivaluri, cea mai întâlnită manifestare o reprezintă sărbătorile locale de tipul Ziua Orașului sau Ziua Comunei (75,1%). Înregistrăm aici popularitatea acestui tip de evenimente dată de accesibilitatea mare pe care o prezintă din punctul de vedere al răspândirii (sunt organizate în aproape toate localitățile din România) și al accesului gratuit (absența resurselor financiare este de altfel un motiv important pentru 22,4% dintre nonparticipanți).

Corelat cu sărbătorile locale este faptul că un alt tip de festival frecvent accesat este centrat pe muzică și dansuri folclorice / populare (50,0%). Festivalurile de artă sau alte tematici culturale (precum cele destinate minorităților sau cu subiecte istorice, medieval au atras procente variind între 7,4% și 15% din totalul celor care au fost cel puțin o dată la un festival în 2015. Cercul de colegi sau prietenii (70,1%), panourile publicitare sau afișajul stradal (47,7%), internetul (37,1%) și televizorul (34,3%) sunt principalele surse de informare pentru persoanele care aleg să participe la festivaluri. Desigur, distribuția acestor surse variază în funcție de vârstă și educație, în primul rând.

Referitor la aspectele care pot contribui la decizia de a participa la un festival, datele culese indică la nivel național o configurație cuprinzând trei tipuri de public, respectiv :

– publicul orientat spre activități de relaxare și în căutarea unui mediu social și cultural„ asemănător” cu cel din care provine;

– publicul orientat spre activități de explorare, de căutare a noului și diferitului ;

– publicul orientat spre festivaluri ce oferă acces gratuit și sunt desfășurate in aer liber.

IV. Dezvoltarea specifica institutiei

Documentele de referinta, necesare analizei:

– regulamentul de organizare si functionare ale institutiei – prevazute in anexa 1;

– statul de functii al institutiei – prevazut in anexa nr. 2 ;

– bugetul aprobat al institutiei – pe ultimi 3 ani – prevazut in anexa 3 .

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent:

Un eveniment important pentru dezvoltarea culturii l-a constituit darea in folosinta in anul 1975 a Centrului Cultural “Dragan Muntean” , care dispune de o sala de spectacol cu 550 de locuri si o sala pentru simpozioane cu 115 locuri.

De peste 30 de ani, această instituţie a susţinut viaţa culturală deveana, dezvoltând activităţi specifice tinerilor, dar nu numai, devenind prin bogata sa prezenţă cultural-educativă, una din importantele instituţii ale municipiului, conectată permanent la nevoile de împlinire şi dezvoltare spirituală, prin actul artistic diversificat pe care îl promovează.

Incă de la înfiinţare, evoluţia instituţiei a fost ascendentă îmbogăţind prin descoperirea şi dezvoltarea personalităţilor tinere dotate cu talent, si prin organizarea unor activităţi de nivel local, dar şi naţional, patrimoniul său şi al regiunii în care fiinţează.

Activităţile organizate şi găzduite aici sunt diverse, oferind populaţiei posibilitatea de a-şi petrece nu numai timpul liber în mod plăcut, ci şi posibilitatea reconversiei profesionale, prin cursuri ale Universităţii Populare, sau prin educarea aptitudinilor unor tineri talentaţi, în drumul spre desăvârşire artistică (solişti de muzică populară, folk, dansatori, actori, recitatori, etc.).

Activităţile s-au adresat tuturor locuitorilor, indiferent de etnie, sex, vârstă sau religie, beneficiind cu toţii, de toată susţinerea din partea angajaţilor.

4.2 Criterii de performanta ale institutiei in ultimii 3 ani :

Nr.
crt.

Indicatori de performanta

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

1

Cheltuieli pe beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli de capial)/nr. de beneficiari

59

45

40

2

Fonduri nerambursabile (lei)

3

Numar de activitati specifice

30

45

50

4

Numar de aparitii in media (fara comunicate de presa)

20

28

40

5

Numar de beneficiari neplatitori

20000

27000

43426

6

Numar de beneficiari platitori

1332

2759

1324

7

Numar de expozitii/Numar de evenimente/Numar de reprezentatii/Frecventa medie zilnica

8

Număr de proiecte/actiuni culturale

30

45

50

9

Venituri proprii din activitatea de baza

27475

29475

25755

10

Venituri proprii din alte activitati

147195

82328

43993

4.3 Scurta descriere a patrimoniului institutiei (sediu, spatii, dotari etc.)

Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva a utilizat intensiv, în perioada de raportare, spațiile pe care le are la dispoziție. De precizat că de la momentul dării în folosință – 1975 și momentul actual, nu au fost făcute nici un fel de reparații, astfel încât spațiile nu au fost puse în acord cu cerințele impuse de spectacolele moderne. Prin diversificarea calității și cantității evenimentelor, indicele de utilizare a spațiului a fost mult ameliorat.

Din păcate, lipsa oricăror lucrări majore de renovare a dus la închiderea, spre finalul anului 2015, impusă a sălii mari, din cauza imposibilității de asigurare a normelor de protecție împotriva incendiilor. Au fost utilizate spații alternative, dar în 2016 acest aspect a avut repercusiuni asupra desfășurării evenimentelor organizate și nu se întrevăd modalități imediate de a redeschide sala.

Pentru evenimentele organizate în aer liber, a fost achiziționată o scenă mobilă modulara, care reduce semnificativ costurile de organizare a evenimentelor și introduce o mare flexibilitate a acestora, din punct de vedere al spațiilor alese.

4.4 Lista programelor si proiectelor desfasurate in ultimii trei ani.

Nr. Crt.

Numele programelor si ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

1

Programul

De la muzica la marea muzica

Proiectul: Festival international Opera Night

X

X

X

Proiectul: Deva Music Star

X

X

X

Proiectul: Festivalul Duelul Viorilor

X

Proiectul: Concert Eugen Doga

X

Proiectul: Festival Magna Curia

X

X

X

Proiectul : Festival Stelele Cetatii

X

X

X

Proiectul: Piazzolla

X

Proiectul: Pianul calator

X

X

Proiectul: La vida loca

X

Proiectul : Concert de Paste

X

X

X

Proeictul: Va place tango?

X

Proiectul: Concert in parc (mai-octombrie)

X

X

X

Proeictul : Sinteze, jazz, blues

X

Proiectul:Saptamana Culturii si credintei

X

X

X

Spectacol de copii Bubble Show

X

Bucuria Craciunului

X

2

Programul

Strada ca spectacol

Proiectul: Serbarile Devei

X

X

X

Proiectul :Festivalul Virslilor

X

X

X

Proiectul :Ziua Recoltei

X

X

X

Proiectul :Targ de iarna

X

X

X

Proiectul: Concert colinde

X

X

X

Proiectul: Revelion in aer liber

X

X

X

3

Programul

Program de umor

Proiectul:Festival international de umor

X

X

X

4

Programul

Proiect educational

Proiectul Scoala altfel

X

5

Programul

Teatru pentru toti

Proiectul: Pro Scenium

X

Proiectul: Microstagiune Teatru National Radu Stanca Sibiu

X

Proiectul: Imi place cum mirosi!

X

6

Programul

Cinema in aer liber

Proiectul: Festival de film Tiff

X

X

7

Programul

PromovareaAnsamblului Folcloric Silvana

Proiectul: Participarea Ansamblului Follcoric Silvana la Emisiunea „O data-n viata!

X

8

Programul

Conferinta internationala

(In parteneriat cu UAB)

Proiectul: Imaginarul in literatura

X

9

Programul

Zile Speciale

Proiectul: Ziua Internationala a persoanelor de varsta a III-a

X

4.5 Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani:

Nr. Crt

Program

Surta descriere a programului

Nr proiecte in cadrul programului

Denumirea

Proiectului

Buget prevazut pe program

Buget consumat la finele anului

Anul 2016

1

Program de umor

Concurs international de caricatura, momente umoristice

1

Festival international de umor “Liviu Oros”

21000

13829.94

2

Teatru pentru toti

Proiect mic

1

Pro Scenium

8500

8075.50

3

Targ turism

Proiect mic

1

Participare targ turism

3500

3036

4

De la muzica la marea muzica

Proiecte mari

1

Festival international Opera Night

80000

76962

1

Festival Stelele Cetatii

50000

37466.75

Proiecte medii

1

Deva Music Star

20000

15791.50

1

Festival Duelul Viorilor

18000

13281.20

1

Concert Eugen Doga

35000

34582.50

1

Festival Magna Curia

41500

28343.25

24

Concert live in parc

15000

13848

Proiecte mici

1

Piazzolla

8000

7564.15

1

Pianul calator

4500

4175.85

1

La vida loca

4500

3618

1

Bubble Show

4000

3500

1

Vivat Castrum

9000

8915.07

1

Concert Ada Milea

9000

8521

1

Iubim Femeia

8000

7866.50

1

Concert seara spaniola

6000

5716

5

Strada ca spectacol

Proiecte mari

1

Serbarile Devei

214000

197193.66

1

Festialul Virslilor

130000

115245.82

1

1 Decembrie – Ziua nationala a Romaniei

80000

55765.70

1

Ziua Recoltei

100000

77253

1

Targ de iarna

151500

140271

1

Revelion

170000

158790.66

Proiect mediu

1

Concert Colinde

25000

17229

Proiect mic

Cranavalul Verii

15000

13428.60

Anul 2015

1

Program de umor

Concurs international de caricatura, momente umoristice

1

Festival international de umor “Liviu Oros”

25000

9888.81

2

Proiect educational

1

Scoala altfel

5000

893

3

Teatru pentru toti

Proiect mic

1

Pro Scenium

4000

2000

Proiect mare

3

Microstagiune

75000

62087.25

4

Cinema in aer liber

Proiect mediu

1

Fetival de film Tiff

15000

10756.41

5

Actiune de promovare a Ansamblului folcloric “Silvana” a municipiului Deva

1

Participare Ansamblul folcloric “Silvana” la emisiunea“O data-n viata!”

15000

6480.81

6

Conferinta internationala

Imaginarul in literatura

15000

2081.12

7

De muzica la marea muzica

Proiecte mari

1

Festival international Opera Night

70000

69509.70

Proiecte medii

1

Concert de Paste

25000

16603.87

1

Deva Music Star

15000

11392

1

Va palce tango?

25000

5693.57

24

Concert in parc

15000

13090

1

Festival Magna Curia

20000

19352.67

1

Stelele Cetatii

25000

24713.69

1

Concert Colinde

15000

12617

1

Sinteze: jazz-blues

17000

15249.89

Proiect mic

1

Saptamana credintei si culturii

5000

5000

8

Strada ca spectacol

Proiecte mari

1

Serbarile Devei

275000

196327.96

1

Festivalul Virslilor

15000

119349.87

1

Ziua Recoltei

70000

59233.18

1

1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei

55000

44332.31

1

Targ de iarna

52000

24059.47

1

Revelion in aer liber

90000

77800.62

Anul 2014

1

De la muzica la marea muzica

Proiecte mari

1

Festival international Opera Night

76000

65901

Proiecte medii

1

Concert de paste

20000

19331.16

1

Festival Stelele Cetatii

20000

14234.8

1

Concert Colinde

20000

11748.20

1

Bucuria Craciunului

20000

11748.20

Proiecte mici

1

Spectacol de balet

6500

6236

1

Festival international de umor “Liviu Oros”

3000

253.71

1

Deva Music Star

10000

8084

1

Concert in parc

10000

8092

1

Saptamana culturii si credintei

2500

2190

3

Strada ca specatcol

Proiecte mari

1

Serbarile Devei

220000

192772.58

1

Festivalul Virslilor

140000

136471.16

1

Ziua Recoltei

89000

63992.93

1

1 Decembrie – Ziua Ntionala a Romaniei

60000

47029.2

1

Targ de iarna

70000

640506.46

1

Revelion in aer liber

45000

40760.6

4

Zile speciale

Proiect mic

1

Ziua internationala a persoanelor de vsta a III-a Ziua international a muzicii

7000

6597.94

5

Teatru pentru toti

Proiect mediu

1

Piesa teatru Imi place cum mirosi

13000

12781

V. Managementul va avea urmatoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

Centrul Cultural „Dragan Muntean” fiind o institutie publica de cultura ce functioneza in conformitate cu OUG 118 / 2006, trebuie sa adopte o stategie culturala ce sa deservesca in primul rand publicul, adresandu-se acestuia, prin indeplinirea sarcinilor de management:

 • organizarea de evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment, festivaluri, concursuri, targuri, seminarii;

 • cresterea accesului publicului la spectacole si concerte;

 • asigurarea diversificarii ofertei culturale;

 • asigurarea promovarii inovatiei, precum si a noilor metode de comunicare a actului artistic;

 • să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;

 • oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scipul cresterii gradului de acces si al participarii cetatenilor la viata culturala;

 • conservarea, cercetarea, protejarea, trasmiterea, promovarea si punerea in valoare a culturii traditonale si a patrimoniului cultural imaterial;

 • organizarea de rezidente artistice;

 • promovarea turismului cultural de interes local;

 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectului de management în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;

 • transmiterea către Consiliul Local Deva, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, a rapoartelor de activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor necesare.

 • elaborează programele de activitate anuale şi pe etape, urmărind realizarea lor;

 • urmăreşte realizarea obiectivelor aflate în sarcina personalului de specialitate şi a personalului auxiliar;

 • reconsiderarea strategiilor instituţiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu;

 • întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, acţiunilor şi activităţilor culturale;

 • îmbunătăţirea dotării materiale, identificarea şi asigurarea resurselor materiale în vederea desfăşurării activităţii la un nivel tot mai ridicat;

 • stabilirea concretă a priorităţilor Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva în vederea creşterii nivelului cultural;

 • realizarea unor parteneriate cu alte instituţii cu obiective asemănătoare, din ţară şi străinătate, cu instituţii guvernamentale, autorităţi locale, etc, iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat

 • definirea şi implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public, atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale;

 • diversificarea ofertei de servicii şi lărgirea accesului la informaţii;

 • utilizarea eficientă a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesională a personalului, precum şi recrutarea şi selecţia viitorilor angajaţi;

 • ridicarea calităţii serviciilor oferite de Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva;

 • dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea Centrului Cultural, în contextul profesional european, precum şi promovarea culturii şi a identităţii româneşti în spaţiul cultural naţional şi internaţional;

 • realizarea unui mediu informaţional competitiv şi asigurarea unor servicii de calitate prin atragerea în cadrul personalului instituţiei a unor specialişti care respectă şi promovează calitatea şi valoarea;

 • stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienţei serviciilor de cultură tradiţionale şi moderne.

VI . STRUCTURA SI CONTINUTUL PROIECTULUI DE MAGEMENT

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un numar de 50 pagini + anxe ( pagina format A4, margini : stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm, aliniere randuri justified, font Arial 12 pentru textul de bază și Arial 14 pentru titluri, spațiul între rânduri 1,5 linii, indentation ( spațiul liber de la începutul unei linii / rând care semnalizează începutul unui nou paragraf ) 1 cm, utilizând în mod obligatoriu diacritice, numerotare pagini : jos, centru ) si trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii institutiei pe durata proiectului de management.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevazute din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare .

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

 1. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

 2. analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

 3. analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;

e) strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.

A. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:

1. instituţii/organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesati) care se adresează aceleiaşi comunităţi;

2. analiza SWOT (analiza mediului intern si extern, puncte tari, punte slabe, oportunitati, amenintari)

3. analiza imaginii existente a institutiei si propuneri pentru imbunatatirea acesteia;

4. propuneri pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetari, alte surse de informare);

5. grupurile – tinta ale activitatilor institutiei pe termen scurt/mediu;

6. profilul beneficiarului actual;

B. analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:

1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;

2. concluzii: – reformularea mesajului, după caz;

– descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.

C. analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz:

1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

3.analiza capacitatii institutionale din punctul de vedere al resursei umane proprii si/sau externalizate;

4. analiză capacitatii institutionale din punct de vedere al spatiilor si patrimoniului institutiei, propuneri de imbunatatire;

5. viziunea proprie asupra utilizarii intitutiei delegarii, ca modalitate legala de asigurare a continuitatii procesului managerial.

D. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

– bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

– bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);

2. analiza comparativă cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

Nr.

crt.

Programul/proiectul

Deviz

Estimat

Deviz realizat

Observaţii, comentarii, concluzii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

total:

total:-

total:-

3. solutii si propuneri privind gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:

3.1. – analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (in functie de tipurile de prodese/ servicii oferite de institutiile de cultura – spectacole, expozitii, servicii infodocumentare etc ) pe categorii de produse/servicii, precum si pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;

3.2 analiza veniturilor proprii realizate si din alte activitati ale institutiei

3.3 analiz veniturilor realizate din prestari servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu alte autoritati publice locale;

4. solutii si propuneri privind gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie.

4.4- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);

4.5 . cheltuieli pe beneficiar, din care: – din subvenţie;

– din venituri proprii.

E. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate:

1. viziune;

2. misiune;

3. obiective (generale si specifice);

4. strategia culturala, pentru intreaga perioada de management;

5.strategia si planul de marketing;

6. programe propuse pe intreaga perioada de management;

7. proiectele din cadrul programelor;

8. alte evenimente, activitati specifice institutiei, palnificate pentru perioada de management;

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate, precum si a veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. Crt.

Categorii

Anul….

………

Anul…….

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TOTAL VENITURI, din care

1.a. venituri proprii, din care

1.a.1.venituri di activitatea de baza

1.a.2. surse atrase

1.a.3. alte venituri proprii

1.b. subventii/alocatii

1.c. alte venituri

2

TOTAL CHELTUIELI , din care

2.a. Cheltuieli de pesonal, din care

2.a.1. Cheltuieli cu salariile

2.a.2. Alte cheltuieli de personal

2.b. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratori

2.b.3. Cheltuieli pentru reparatii curente

2.b.4. Cheltuieli cu intretinerea

2.b.5 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.c Cheltuieli de capital

2. Numarul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului.

2.1 la sediu;

2.2 in afara sediului

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobata

Nr. Crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr. de proiecte in cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevazut pe program1 (lei)

Primul an de management

1

….

Al doilea an de management

1

….

……………..

1

…..

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva, informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management.

Relaţii suplimentare, privind organizarea concursului de proiecte de management se pot obţine de la :

Serviciul Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, telefon: 0254 / 23.23.10 – int.112

Centrul Cultural Drăgan Muntean – tel. 0354 / 408.907 .

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective .

Deva, la _______________2017

PRIMAR, AVIZAT,

Ovidiu Moș SECRETAR

Laura Sârbu

Anexa nr. 1 la Caietul de obiective

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI CULTURAL “DRAGAN MUNTEAN” DEVA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de local, de interes national/judetean/local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului local al municipiului Deva

Art. 2. – Centrul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru.

Art. 3. – Centrul are sediul in imobilul situat in Deva str. Piata Victoriei nr. 7, judetul Hunedoara. Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului.

Art. 4 Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva functioneaza potrivit strategiei cultural promovate de organele legislative si executive ale statului si a organelor locale pe baza principiului autonomiei, neangrenarii politice cu un serviciu public prin care se executa drepturile si libertatile fundamentale ale omului, recunoscute de legile international si de Constitutia Romaniei, libertatea de executie, primordialitatea valorii.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

Art. 5. – Centrul initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei

permanente si a culturii traditionale, urmarind cu consecventa:

– elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta;

– conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii pe raza careia functioneaza, precum si ale patrimoniului cultural national si universal;

– pastrarea si cultivarea specificului zonal sau local;

– stimularea creativitatii si talentului;

– revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor specifice zonei in raza careia functioneaza si sustinerea celor care le practica;

– cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste, in toate genurile – muzica, coregrafie, teatru etc.;

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international.

Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva functioneaza, organizeaza si faciliteaza desfasurarea activitatilor educative, cultural artistice si sportive prin;

 1. Simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice, mese rotunde, lectorate, conferinte;

 2. Expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri literar artistice, expozitii si saloane de arta si carte, spectacole, targuri, seri musical-literare etc.

Toate aceste manifestari au ca scop satisfacerea celor mai diverse optiuni cultural si artistice ale membrilor comunitatii orasului nostru.

Căminele Culturale aflate in subordinea Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva îsi desfăsoară întreaga activitate respectând principiile de bază care guvernează activităţile specifice asezămintelor culturale, respectiv:

a) principiul protejării patrimoniului cultural tradiţional, a valorilor care aparţin moştenirii culturale;

b) principiul accesului liber la instruire şi educaţie permanentă;

c) principiul identităţii culturale, potrivit căruia se asigură protejarea si punerea în valoare a mostenirii culturale si promovarea în circuitul naţional a valorilor spiritualităţii comunităţii locale;

d) principiul libertăţii de creaţie;

e) principiul primordialităţii valorii, asigurându-se condiţiile morale si materiale în vederea afirmării creativităţii si susţinerii talentului;

f) principiul autonomiei culturii si artei;

g) principiul nediscriminării, care asigură accesul si participarea egală a tuturor cetăţenilor comunităţii locale la cultură si educaţie permanentă, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, precum si dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţii locale, în toată diversitatea ei.

Art. 6 . Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva elaboreaza si desfasoara programe si proiecte in domeniile:

a) formativ-educativ si cultural artistic si sportiv prin:

 • Cursuri de initiere de dezvoltare a aptitudinilor creative (individuale se de grup)

 • Cursuri de pregatire in diverse meserii si mestesuguri

 • Programe de conversie si reconvensie profesionala

 • Cursuri tehnico-aplicative

 • Activitati specifice de stimulare a creatiei si interpretarii in domeniul literaturi, artelor plastice, muzicale si coregrafe.

b) divertisment si petrecerea timpului liber prin spectacole, seri distractive, baluri, discoteci, videoteci, reuniuni artistice, muzicale, spectacole artistice si distractive, activitati de club specifice domeniului de activitate al institutiei, etc.

c)alte activitati specifice.

Art.7. Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva ofera conditii pentru organizarea de reuniuni, intruniri, festivaluri etc., participand la conceperea si desfasurarea evenimentelor cultural-stiintifice, istorice si sociale ale comunitatii orasului nostru.

Art.8. In realizarea activitatilor sale, specifice institutia colaboreaza prin parteneriate cu fundatii, asociatii, ligi si societati cultural-artistice, institutii, organizatii (sindicate), agenti economici, asociatii profesionale etc., fara a exprima interesele nici unei formatiuni sau grupari politice.

Art.9. Perfectionarea metodologica a activitatii spectacolelor din cadrul institutiei in mod special, in domeniul cunoasterii, pastrarii si valorificarii traditiei si creatiei populare autentice.

Art.10. Acorda asistenta, la cerere societatilor si asociatiilor cultural-artistice, celorlalte organizatii cu preocupari in domeniu.

Art.11. Angajeaza si intretine relatii culturale cu institutii similare din tara si strainatate.

Art.12. Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva participa la realizarea programelor nationale si zonale initiate de Ministerul Culturii, Directia judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Hunedoara, alte organisme cu preocupare in domeniul culturii.

Art.13. Institutia realizeaza schimburi culturale, stiintifice, artistice, profesionale si metodologice cu institutii similare din tara si strainatate, turnee artistice interne si externe, festivaluri interjudetene, nationale si internationale, manifestari organizate in cooperare, vizite si schimburi de delegati, stagii de specializare in tara si strainatate.

Art.14. In indeplinirea atributiilor centrul cultural colaboreaza cu institute si centre stiintifice de profil, institutii de invatamant superior, institutii de cult, muzee, uniunea de creatie, institutii profesionale de arta, scoli si licee de arta, fundatii si societatii culturale, publicatii si edituri, mijloace de comunicare in masa si altele.

Art.15 – Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva are urmatoarele atributii principale:

a) educarea stiintifica si artistica a publicului prin programe specifice;

b) sprijinirea tinerilor cercetatori si artisti valorosi in afirmarea lor;

c) elaborarea si editarea de studii, publicatii si materiale documentare;

d) colaborarea cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu fundatii, universitati romane si straine, in vederea cunoasterii si afirmarii valorilor culturii si civilizatiei romanesti;

e) imbogatirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizitii, organizarea de tabere si expozitii de arta si alte forme;

f) acreditarea formatiilor si ansamblurilor artistice profesioniste.

Art.16 – Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice, Centrul colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public si/sau privat, precum si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).

CAPITOLUL III
Patrimoniul

Art.17 – (1) Patrimoniului Centrului este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei.

(2) Patrimoniul Centrului poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate.

(3) Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva are in administrare Caminul Cultural din Santuhalm, Caminul Cultural din Cristur, Caminul Cultural Petofy Sandor si Cladirea administrativ-culturala Archia.

(4) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea institutiei se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora.

(5) Patrimoniul institutiei este indivizibil, netransmisibil si garantat prin lege.

CAPITOLUL IV
Personalul si conducerea

Art.18. – (1) Personalul Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva se structureaza in personal de conducere, personal de specialitate si personal auxiliar.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale personalului Centrului se realizeaza in conditiile legii.

Art. 19– (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de Consiliul local al municipiului Deva, dupa caz, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a Centrului.

(2) Atributiile personalului incadrat in cadrul Institutiei sunt cele prevazute in fisele de post.

Art. 20. – (1) Centrul este condus de un MANAGER, numit prin concurs, conform legii si este asistat de Consiliul Administrativ, cu rol deliberativ

(2) Managerul Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva impreuna cu Directorul adjunct au urmatoarele atributii principale:

a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei;

b) asigura conditiile de indeplinire si respectare a criteriilor de autorizare a institutiei;

c) elaboreaza programele de activitate;

d) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile specifice institutiei;

e) este ordonator secundar de credite;

f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare;

g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale;

h) informeaza trimestrial consiliul consultativ si administrativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii;

i) angajeaza personal de specialitate si administrativ in concordanta cu reglementarile in vigoare;

j) intocmeste fisele posturilor prevazute in structura organizatorica si urmareste indeplinirea sarcinilor si respectarea atributiilor concrete ale personalului din subordine;

k) raspunde de inregistrarea proiectelor si activitatilor in jurnalul anual al Centrului;

l) informeaza semestrial consiliul local asupra realizarii obiectivelor stabilite si propune masurile necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime si asigurarea calitatii proiectelor.

(3) In exercitarea atributiilor sale managerului emite decizii.

(4) In absenta managerului Centrul este condus de o persoana din cadrul institutiei, desemnata de manager prin decizie scrisa.

(5) Reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile administrativ locale, institutii sociale, economice si culturale, agenti economici si alte institutii cu care intra in contact in scopul desfasurarii programului de activitate .

Art. 21 Angajarea managerului si desfacerea contractului de management se face conform legii, de catre Primar, atributiile de coordonare a compartimentelor sunt stabilite prin decizia managerului Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva.

Art. 22. Compartiment de contabilitate, juridic:

Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatilor financiar-contabile ale institutiei in concordanta cu reglementarile existente in domeniu

 1. Intocmeste lucrarile de planificare financiara si de executie bugetara a institutiei;

   1. Informeaza saptamanal pe directorul institutiei despre situatia veniturilor si incasarilor din incasari proprii si din subventii;

 2. Elaboreaza bilanturile anuale si trimestriale, precum si situatiile lunare privind studiu de realizare a principalilor indicatori economico-financiari;

 3. Angajeaza institutia prin semnatura, alaturi de director in toate operatiunile patrimoniale;

 4. Raspunde de achitarea la timp a chiriilor si a altor operatiuni financiare datorate institutiei noastre;

   1. – coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare;

   2. – exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

  1. – organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile;

 5. – organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei;

  1. – propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei;

 6. – participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;

 7. – indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii.

   1. -Intocmeşte organigrama , statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor;

  1. -Intocmeşte referatele şi Deciziile cu privire la angajarea salariaţilor, încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu;

 8. -Intocmeşte Contractele individuale de munca, Actele adiţionale la Contractele individuale de munca;

 9. – Intocmeste si transmite la Inspectoratul teritorial de munca registrul electronic (REVISAL);

  1. – Intocmeşte lunar salariile;

 10. – Intocmeşte şi transmite lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112).

  1. In absenta contabilului toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta, cu avizul managerului.

 11. Consilierul juridic se află în subordinea managerului institutiei si are urmatoarele atributii:

– Reprezinta Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva pentru aplicarea prevederilor legii in fata instantelor judecatoresti;

– Avizeaza legalitatea documentelor si a procedurilor privind activitatea institutiei, precum si legalitatea oricaror masuri care sunt de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a institutiei sau sa aduca atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acestuia sau a angajatilor sai;

– Consiliaza juridic Managerul institutiei, Compartimentele din subordinea managerului ,

– Intocmeste si colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter juridic, proiecte de hotarare, este responsabil de achizitii publice, etc

Art. 23. Biroul Proiecte si Programe Culturale

Referenţii indeplinesc atributiile de serviciu potrivit cerintelor mentionate in fisa personala de post;

– Participa la conceperea programelor de activitati, proiectelor culturale si a planurilor de venituri si cheltuieli prin spectacole care le prezinta cu formatile de care raspund;

– Intocmesc potrivit atributiilor profesionale referate privind cheltuielile care sunt necesare pentru activitatea de care se preocupa, urmarind modul de rezolvare financiara a acestora;

– Raspund nemijlocit de buna organizare si functionare a activitatiilor;

– Intocmesc si tin evidenta documentelor specifice domeniului de care raspund (registru de activitate, program si proiecte de activitate, condica de prezenta si activitatea lectorilor, materiale privind conceperea manifestarilor cultural-artistice, materiale publicitare etc.).

– Referenti sunt obligati a participa la toate actiunile de mare amploare organizate de institutia noastra sau alte institutii cu care colaboram, indiferent de sectorul de care raspunde .

Art. 24 Compartimentul administrativ:

Administratorul:

– Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a personalului de deservire;

– Asigura instruirea personalului din subordine;

– Raspunde functional de toate bunurile mobile si imobile;

Personalul auxiliar

– se ingrijeste de curatenia institutiei;

– amenajeaza spatiile existente in functie de caracterul manifestarile care au loc;

– realizeaza mici reparatii inopinante potrivit calificarii lor si a atributiilor prevazute in fisa postului.

– raspunde de buna functionalitate a instalatiei de caldura, a instalatie de apa etc.

Activitatea Caminelor Culturale este asigurată si coordonată de către o persoana cu atribuţii stabilite prin decizia managerului centrului cultural, încadrată potrivit reglementărilor în vigoare, persoana încadrată în această funcţie având calitatea de personal contractual.

Încadrarea personalului se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Atribuţiile personalului desemnat pentru a raspunde de Caminele Culturale din subordinea institutiei sunt prevăzute în fisa postului.

Personalul are obligaţia să-si îndeplinească obligaţiile de serviciu, potrivit programelor de activitate, fisei postului, în conformitate cu prezentul Regulament de organizare si funcţionare si Regulamentul intern.

Personalul beneficiază de toate drepturile salariale, precum si de celelalte drepturi care decurg din calitatea de angajat într-o instituţie publică de cultură, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25 Activitatea managerului este sprijinita de consiliul de administratie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

Componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

  • presedinte – Directorul Centrului;

  • membrii – contabilul-sef, sefii de compartimente;

  • secretar – prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de presedinte.

Art.26. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza:

a) se intruneste la sediul Centrului, trimestrial sau de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai;

b) este legal intrunit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti;

c) consiliul de administratie este prezidat de presedinte;

d) dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile, prin grija secretarului;

e) dezbaterile se consemneaza in procesul verbal de sedinta, inserat in registrul de sedinte, semnat de catre toti cei prezenti la sedinta;

f) procesul-verbal de sedinta se consemneaza de catre toti participantii la lucrarile consiliului.

Art.27. Atributiile principale ale Consiliului Administrativ:

  • analizeaza si aproba programele de activitate si repertoriile institutiei, hotarand directiile de dezvoltare ale Centrului;

  • aproba colaborarile Centrului cu alte institutii din tara si din strainatate;

  • aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii acestuia de catre ordonatorul principal de credite, iar dupa avizarea lui, defalcarea pe activitati specifice;

  • supune, anual, aprobarii autoritatii tutelare, statul de functii al institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia;

  • aproba Regulamentul de ordine interioara al institutiei;

  • analizeaza si propune modificari ale Regulamentului de organizare si functionare si ale structurii organizatorice a institutiei;

  • analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor, potrivit legii;

  • hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs;

  • urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

  • stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL V
Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 28. – Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local, prin Consiliul local al municipiului Deva

Art. 29. – Veniturile extrabugetare se realizeaza din activitati realizate direct de Centru, si anume, din:

a) incasari din spectacole, proiectii filme, expozitii, alte manifestari culturale;

b) inchirieri de spatii si bunuri mobile;

c) valorificarea unor lucrari realizate in cadrul taberelor de creatie, cercurilor aplicative, altor activitati culturale si de educatie permanenta;

d) editarea si difuzarea unor publicatii proprii sau de alta productie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

e) prestarea unor servicii si/sau activitati culturale sau de educatie permanenta, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei, potrivit legii;

f) derularea unor proiecte si programe culturale in parteneriat sau in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate;

g) prestarea altor servicii ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 30. – (1) Centrul dispune de stampila si sigiliu proprii.

(2) Centrul are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale:

– actul normativ de infiintare;

– documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice;

– corespondenta;

– alte documente, potrivit legii.

Art. 31. – (1) Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare.

(2) In temeiul prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, managerul elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei.

(3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de catre Manager, in vederea aprobarii de catre Consiliul local al municipiului Deva .

Deva, la _______________2017

PRIMAR, AVIZAT,

Ovidiu Moș SECRETAR

Laura Sârbu

Anexa nr. 2 la Caietul de obiective

CENTRUL CULTURAL ”DRAGAN MUNTEAN” DEVA

STAT DE FUNCŢII

Nr. crt.

Structura

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Functia de demnitate publica

de conducere

de execuţie / nivel de salarizare*

de conducere

de execuţie

CENTRUL CULTURAL ”DRAGAN MUNTEAN” DEVA

1

Manager

II

S

2

Director Adj.

II

S

Compartiment Contabilitate, Juridic

3

Consilier juridic

IA

S

4

Economist

IA

S

5

Economist

IA

S

Birou Proiecte si Programe Culturale

6

 Șef birou

7

Referent

IA

S

8

Referent

IA

M

9

Referent

IA

M

10

Referent

IA

S

11

Îngrijitor

I

M

Compartiment Administrativ

12

Administrator

I

M

13

Muncitor calificat

I

G,M

14

Muncitor calificat

I

G,M

15

Paznic

I

G,M

16

Ingrijitor

I

M

17

Muncitor calificat

I

M

18

Muncitor calificat

I

M

Deva, la _______________2017

PRIMAR, AVIZAT,

Ovidiu Moș Deva, la _______________2017

PRIMAR, AVIZAT,

Ovidiu Moș SECRETAR

Laura Sârbu

Anexa nr. 3 la Caietul de obiective

Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2017

al Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva

mii lei

EXPLICATII

VALOARE AN 2017

I. Total Venituri din care:

2.571,50

1. Alocatii de la bugetul local

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

2.431,00

583,00

730,00

925,00

193,00

2. Venituri proprii

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

140,00

70,00

70,00

II. Total Cheltuieli, din care :

2.571,00

– Cheltuieli de personal

583,00

– Bunuri si servicii

800,00

– Alte cheltuieli

995,00

– Cheltuieli de capital

Litera C Alte cheltuieli de investitii:

Punctul II:Dotari

1. Laptop – 1 buc

2.Calculator – 2 buc

3. Licente soft – 2 buc

4. Grup electrogen – generator de curent – 1 buc

Punctul IV- Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului Reabilitare Camin Cultural Cristur

193,00

190,00

143,00

5,00

8,00

5,00

125,00

50,00

50,00

Bugetul de Venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016

al Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva

mii lei

EXPLICATII

VALOARE AN 2016

I. Total Venituri din care:

2.799,50

1. Alocatii de la bugetul local

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

2.599,50

500,00

805,00

1.196,00

98,50

2. Venituri proprii

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

200,00

140,00

60,00

II. Total Cheltuieli, din care :

2.799,50

– Cheltuieli de personal

500,00

– Bunuri si servicii

945,00

– Alte cheltuieli

1.256,00

– Cheltuieli de capital

Litera C Alte cheltuieli de investitii:

Punctul II:Dotari

1. Camera video, 1 buc

2. Laptop, 1 buc

3.Ecran pentru proiectie

4. Tunuri de incalzire scena mobile modulara , 2 buc

5. Licente soft , 4 buc

Punctul IV- Cheltuieli de proiectare :

Reabilitare Camin Cultural Cristur

98,50

88,50

88,50

10,00

3,50

60,00

5,00

10,00

10,00

10,00

Bugetul de Venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015

al Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva

mii lei

EXPLICATII

VALOARE AN 2015

I. Total Venituri din care:

1.769,00

1. Alocatii de la bugetul local

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

1569,00

327,00

200,00

995,00

47,00

2. Venituri proprii

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

200,00

100,00

100,00

II. Total Cheltuieli, din care :

1769,00

– Cheltuieli de personal

327,00

– Bunuri si servicii

300,00

– Alte cheltuieli

1.095,00

– Cheltuieli de capital

Litera C Alte cheltuieli de investitii:

Punctul II:Dotari

1. Aparat foto, 1 buc

2. Copiator, 1 buc

3.Scara acces scena

Punctul IV- Cheltuieli de proiectare :

1. Revizuire DALI “Reabilitarea Centrului Cultural “Dragan Muntean” , 1 buc

47,00

47,00

17,00

3,00

10,00

4,00

30,00

30,00

Bugetul de Venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014

al Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva

mii lei

EXPLICATII

VALOARE AN 2014

I. Total Venituri din care:

1.762,00

1. 1 Transferuri de la bugetul local

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

1.2 Alocatii de la bugetul local

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

240,00

90,00

40,00

110,00

1.322,00

275,00

125,00

670,00

252,00

2. Venituri proprii

Bunuri si servicii

Alte cheltuieli

200,00

120,00

80,00

II. Total Cheltuieli, din care :

1.762,00

– Cheltuieli de personal

365,00

– Bunuri si servicii

285,00

– Alte cheltuieli

860,00

– Cheltuieli de capital

Litera C Alte cheltuieli de investitii:

Punctul II:Dotari

1. Scena mobile, 1 buc

2. Instalatie sonorizare scena mobile, 1 buc

Punctul IV- Cheltuieli de proiectare :

3. Amenajare Camin Cultural in satul Archia, 1 buc

4. Amenajare Camin Cultural in Satul Barcea Mica, 1 buc

5. Amenajare Camin Cultural in satul Cristur , 1 buc

252,00

222,00

122,00

100,00

30,00

10,00

10,00

10,00

Deva, la _______________2017

PRIMAR, AVIZAT,

Ovidiu Moș SECRETAR

Laura Sârbu

AVIZAT,

1 Enumerarea nu este limitativa.In functie de specificul institutiei pot fi completate/adaptate subscrieriile fiecarui criteriu de evaluare.

Calendar Evenimente

lun
mar
mie
joi
vin
sâm
Dum
l
m
m
j
v
s
d
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31