Activități Media, Anunțuri

Anunț – dezbatere publică PROIECT privind Restaurarea și revitalizarea monumenului istoric „CONACUL BARCSAY ACATIU” MONUMENT ISTORIC COD LMI HD-II-m-B03249

 

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva  propune  spre  dezbatere  publica PROIECTUL  privind Restaurarea și revitalizarea monumenului istoric „CONACUL BARCSAY ACATIU” MONUMENT ISTORIC COD LMI HD-II-m-B03249.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite  pot trimite  în scris propuneri cu privire la proiectul mai sus menționat,  la sediul Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva sau  în format electronic, pe adresa  de e-mail: centrulculturaldeva@gmail.com,  până în data de 05 noiembrie 2019, ora 16:00.

 

Memoriu
A.03 Plan Subsol-releveu
A.04 Plan Parter-releveu
A.05 Plan etaj-releveu
A.06 Plan invelitoare-releveu
A.07 Sectiune A-A-releveu
A.08 Fatada principala-releveu
A.09 Fatada laterala dreapta-releveu
A.10 Fatada posterioara-releveu
A.11 Fatada laterala stanga-releveu
A12 Plan subsol-propunere
A13 Plan parter-propunere
A14 Plan etaj-propunere
A15 Plan invelitoare-propunere
A16 Sectiune A-A-propunere
A17 Sectiune B-B-propunere
A18 Fatada principala sud-propunere
A19 Fatada laterlala dreapta est-propunere
A20 Fatada posterioara nord-propunere
A21 Fatada laterala stanga vest-propunere
A21` Imagini prezentare
A22 Plan Parter corp C2
A23 Plan Invelitoare corp C2
A24 Sectiune S01 corp C2
A25 Fatada NE Principala corp C2
A26 Fatada NV Laterala Dreapta corp C2
A27 Fatada SV Posterioara corp C2
A28 Fatada SE Laterala Stanga corp C2
A29 Imagini prezentare corp C2
A30 Plan Imprejmuire
A31 Detalii imprejmuire
M1 pana la M7
M8
PG1 Plan amenajari peisagere zone verzi plantatii

De