Transparența veniturilor salariale

SITUATIA FUNCTIILOR SI A ELEMENTELOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZA PERSONALUL CENTRULUI CULTURAL “ DRAGAN MUNTEAN” DEVA
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Funcții de conducere în regim contractual

Nr. crt.FuncțiaGrad / TreaptăGradațiaSalariul de bază
1Manager

II

5548

2Director adjunct

II

6822

Funcții de executie în regim contractual

3Economistgr. IA

5

4332

4Referentgr. IA

5

4332

5Referenttr. IA

5

2877

6Administratortr. I52873
7Muncitor calificattr. I52361
8Paznic, ingrijitor52361

Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% pe perioada de exercitare a acestei activități, în baza art. 15 al Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .